โครงงานหุ่นยนต์ เก็บข้อมูล หยิบของเส้นตารางการสร้างหุ่นระบบปฏิบัติการจำลองขึ้นเอง

เรียนรู้หุ่นยนต์ระบบ ปฏิบัติการจำลองเหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรหุ่นยนต์เบื้องต้น

หุ่นยนต์ ROBOT MOS ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะให้ผู้เรียนสร้างและเขียนโปรแกรมระบบเก็บข้อมูลและการสร้างซอฟแวร์เท่านั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนในหลักสูตรอื่นมาก่อนล่วงหน้าเช่น หุ่นยนต์เดินตามเส้น และหุ่นยนต์เส้นตารางและหลักสูตรนี้จะสำคัญกว่า ทุกหลักสูตรเพราะการเรียนเป็นการเขียนโปรแกรมที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่า มีความยากกว่า

ROBOT M_OS ย่อมาจาก M = MAKEและ OS = opereting system
http://www_robot.igetweb.com/

source